Loading...

Hac

2020 YILI HAC ORGANIZASYONU

2020 HAC TAKVİMİ:

1. Müracaatlar 2 Şubat 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Hac farizasını yerine getirmek isteyen her hacı adayı kendi Ataşelik bölgesinde bulunan Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezine veya en yakın DİTİB’e bağlı cami derneğine giderek, din görevlisine veya dernek başkanına kaydını yaptırabilecektir. Görevli tarafından kaydı yapılan hacı adayı, posta yoluyla gönderilecek olan 2020 yılı Hac Müracaat Formu ile diğer gerekli evrakı 22 Mayıs 2020 tarihine kadar kaydını yaptırdığı dernek görevlisine teslim edecek veya en geç 29 Mayıs 2020 tarihine kadar gerekli evrakları Hac ve Umre Merkezi Köln’e ulaştıracaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı doğabilecek sıkıntılardan Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

2. Suudi Arabistan Hac Bakanlığınca 2018 yılı itibariyle, hac ve umre organizasyonu kapsamında Almanya’dan vize talebinde bulunan tüm hacı adayları için parmak izi şartı getirilmiş idi. Bu yıl itibari ile hacı adaylarımız için parmak izi zorunluluğu kaldırılmıştır.

3. Geçen yıllarda, son 5 yıl içerisinde hacca gidenlerden Suudi Arabistan makamlarınca talep edilen 500 Euro ek ücret uygulaması yürürlükten kalkmıştır. Bundan dolayı 5 yıl içerisinde tekrar hacca gitmek isteyen hacılarımız, hac ücretine ek olarak 500 Euro ödemek zorunda olmayacaklardır.

 Hacı adayları Suudi Arabistan tarafından şart koşulan vergi ve sağlık sigortası ücretine tâbi tutulacaklardır. Bu ücret Hac ücretlerinde dahildir.

 Hac kontenjanının dolmasından sonra vefat veya vazgeçme gibi sebepler ile müracaat sayısında eksilme meydana gelmesi halinde müracaat sırası dikkate alınacaktır. Kontenjan sayısına göre yedek listede yer alan hacı adaylarına yazılı veya telefon ile Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi Köln tarafından bilgi verilecektir.

4. Bu yıl hacca gidecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleri takriben 10 - 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında, dönüşler ise takriben 08 - 09 Ağustos 2020 tarihleri arasında olacaktır.

5.'Kısa Süreli Tip' Hac Organizasyonu ile hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleri takriben 21 - 22 Temmuz 2020, dönüşleri ise takriben 08 - 09 Ağustos 2020 tarihleri arasında olup, ‘Kısa Süreli Tip’ uçuşu seçen hacı adaylarının gidiş ve dönüşleri sadece Frankfurt havalimanından olacaktır.

6. Hacca gidecek hacı adaylarına kafilelere göre oluşturulacak hareket tarihleri ve uçuş programları e-posta ve mektup ile bildirileceği gibi Din Hizmetleri Ateşelikleri ve DİTİB Eyalet Birlikleri üzerinden de bilgi alınabilecektir. Hacı adaylarının kaydı yapılırken sadece kendilerine ait adres, e-posta adresleri, telefon ve cep telefon numaraları ve sisteme işlenecektir. Kayıt esnasında din görevlisi veya dernek başkanı kendilerine ait telefon numaralarını, bulundukları derneğin numaralarını ya da dernek adreslerini sisteme girmeyeceklerdir. Böylece doğrudan ulaşılması ve güncel bilgilerin daha hızlı bir şekilde kendilerine aktarılması sağlanacaktır.

7. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kontenjan verilmesi halinde organizasyonumuz ile hacca gidecek Almanya oturumlu hacı adaylarımızın Almanya’da oturumu olmayan 1. Derece akrabaları (anne,baba, eş ve çocukları) ile 2. derece akrabalarına da (büyükbaba/dede, büyükanne/nine, torun ve kardeş) beraberlerinde hacca götürebilmeleri için Türkiye’deki yakınlarının mutlaka;

    a) Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu’na kayıt yaptırıp kuradan çıkmamış olmaları,

    b) Daha önce hiç hacca gitmemiş olmaları,

    c) Almanya’dan müracaat edip Türkiye’deki birinci derece (anne, baba, eş ve çocukları) ve ikinci derece (büyükbaba/dede, büyükanne/nine, torun ve kardeş) akrabasını hacca götürmek isteyen hacı adaylarının da mutlaka söz konusu yakınlarının yanında hacca gitmesi gerekmektedir. Hastalık, kaza vs. önceden bilinemeyen ve belli olmayan durumlar haricinde, kaydını yaptıktan sonra iptal eden hacı adaylarının Türkiye’deki yakınlarının da kayıtları geçersiz sayılacaktır.

Bu şartları yerine getirmeyen müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Not: Söz konusu kontenjan sadece Almanya’dan hacca giden vatandaşlarımızın Türkiye’deki yakınları içindir. Türkiye kontenjanı sınırlı olduğu için kayıtlar müracaat tarihi esas alınarak işleme alınacaktır. Ayrıca Almanya’da görev yapan din görevlisinin hacda görevlendirilmesi halinde, Türkiye’deki Almanya oturumu olmayan yakınları bu kontenjandan yararlanamayacaktır. Ancak din görevlisinin hacı olarak gitmesi halinde, yakınları bu kontenjandan yararlanabilecektir. Almanya’da ikamet eden ve kayıt yaptıran hacı adayları, Türkiye’den beraberinde hacca götürecekleri 1. ve 2. derece yakınların hac kayıtları esnasında ‘oturumu var’ olarak işaretlenmektedir. Kontenjanın dolması durumunda bu geçersiz sayılacak, ancak kontenjanda yer olması durumunda kendilerine yardımcı olunacaktır.

1. Müracaatlar 2 Şubat 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında ataşelik hizmet bölgelerinde DİTİB’e bağlı cami derneklerinde belirlenen görevlileri ile dernek yetkilileri tarafından yapılacaktır. Kayıt yapacak görevliler bir defaya mahsus olmak üzere, www.ditib-hac.eu adresine girip kendi bilgilerini tamamlayarak kullanıcı kaydını oluşturduktan sonra e-postasına gelen linki açmalıdır. Link açıldıktan sonra Hac ve Umre Merkezi Köln tarafından yetkilendirme işlemi yapılacaktır. Yetkilendirme işlemi tamamlanan görevli, www.ditib-hac.eu adresine tekrar girerek kendi oluşturmuş olduğu şifresiyle kayıt işlemine başlayabilecektir.

2. Hac müracaatında bulunan hacı adaylarımız, kayıt yapan görevli tarafından doldurulup çıktısı alınan Müracaat Formu’nu imzalayarak, her kayıt sahibine otomatik olarak bilgisayardan verilen kayıt numarası ile 2500 Avro’yu kayıt tarihi itibariyle beş iş günü (bir hafta) içerisinde ilgili hac hesabına yatıracaklardır. Söz konusu ücretin yatırılması ile kayıt yapılmış sayılacaktır. Kayıt ücretinin yatırılmadığı başvurular ise işleme alınmayacaktır.

3. Kayıt yapan görevli, her hacı adayını ayrı ayrı kaydedecek ve kaydı yapılan kadın hacı adaylarına refakat edecek akrabalarının kayıt numarası, ad ve soyadları, akrabalık dereceleri mutlaka refakatçi kısmında belirtilecektir. Online yapılan hac kaydının geçerli olabilmesi için Hac Kayıt Formu‘nun doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı olmasından dolayı oluşabilecek aksaklıklardan (vize alınamaması ve gruptan ayrılma gibi) Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

4. Kaydı yapılan hacı adayları Müracaat Formu’nu imzaladıktan sonra aşağıda açıklanan belgeler ile birlikte yine aynı DİTİB derneğine 22 Mayıs 2020 tarihine kadar evrakları teslim edeceklerdir.

5. Gerekli evrakları herhangi bir sebeple 22 Mayıs 2020 günü mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi Köln’e teslim etmeyen hacı adaylarının müracaatları geçersiz sayılacaktır. (Hac ve Umre İşleri Merkezi Köln ile görüşerek mazeretleri kabul edilen hacı adayları hariç)

6. Gönderilen evrakların takibatının kolaylıkla sağlanabilmesi için iadeli taahhütlü (Einschreiben) gönderilmesi gerekmektedir. Bu sayede hacı adayları, evrakın tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını kargo şirketinin web sitesinden kendilerine verilen takibat numarasıyla görebileceklerdir. Gönderilen pasaport veya evrakın postada kayıp olmasından Müşavirliğimiz sorumlu değildir. Bu konuda sorumluluk tamamen evrak sahibine aittir.

1. Hac ve Umre İşleri Merkezi tarafından gönderilen 2020 Hac Kayıt Formu’nun imzalanmış aslı,

2. En az 10 Şubat 2021 tarihine kadar geçerliliği olan ve 3 boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı,

3. En az 10 Şubat 2021 tarihine kadar geçerlilik süresi bulunan oturum kartının (Aufenthaltstitel) aslı,

4. Alman vatandaşı olan ve Mavi Kart sahibi olanlar, passaportları ile beraber ‘Mavi Kart’larının aslı,

5. Arkasına mutlaka ad-soyad ve kayıt numarasının yazılı olduğu 1 adet biyometrik fotoğraf,

6. Almanya’daki doktor tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş menenjit (Meningokokken) aşısının yapıldığını gösteren sarı renkli aşı karnesinin (Impfpass) aslı. Bu şart Almanya’da oturumu olmayan hacı adayları için geçerli değildir, onlar için Türkiye’de doktor tarafından verilen sarı aşı kartı yeterlidir.

Not:   Suudi Arabistan Krallığı Berlin Büyükelçiliği vize işlemlerince Menenjit aşısının geçerlilik süresi 3 yıldır. Üzerinden 3 yıl geçmiş olan aşı karnesi kabul edilmemekte olup, yeniden yapılması gerekmektedir. Grip aşısı ise zorunlu değildir.

Hacı adayları Berlin , Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart, İstanbul veya Türkiye’deki herhangi bir havalimanından uçacaklardır. 

Uçuşlar gerekli hallerde Kayıt Formu’nda belirtilen havalimanı dışındaki havalimanlarına da planlanabilecektir. Suudi Arabistan’a gidişler hac öncesi Mekke’ye, dönüşler ise hac sonrası Medine’den olacaktır. Hacı adayları Medine’de 3 ila 5 gün arası konaklayacaklardır.

Hacı adaylarımız otel kategorisi gözetmeksizin normal tip standartlardaki binalarda 2, 3 veya 4 kişilik oda tercihi edebilecek ve buna göre kayıt yaptırabileceklerdir. 

Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olup, asansör sayısı ve ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterlidir. Mekke’de Harem’e en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de veya Büyük Harem’e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama sağlanacaktır. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve öğle kumanyası olmak üzere 2 öğün yemek tabldot usulüyle ikram edilecektir.

UÇUŞ ŞEKİLLERİ

1. Direkt Uçuşlar(Türkiye' den yakını olmayan)

Uçağa gidişte sadece Almanya’dan binecek ve dönüşte yine sadece Almanya’da inecek hacı adayları bu uçuş şeklini seçeceklerdir. Ancak, IATA (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) kuralları gereğince Almanya’dan Suud Havayolları ve Alman Havayolları dışındaki uçak şirketleri (THY gibi) Almanya’dan direkt uçuş yapamadıkları için bu şirketler ikinci bir ülkeye iniş-kalkış yapmak zorunda olduklarından dolayı uçuşlar Türkiye üzerinden (İstanbul/Ankara) aktarmalı olacaktır.

2. Bağlantılı Direkt Uçuşlar (Yakını ile Türkiye‘de birleşecek)

Bu uçuş şekli Almanya oturumu olan ve Türkiye’de bulunan akrabaları ile birlikte gitmek isteyen hacı adayları içindir. Hacı adaylarının güzergahları;
Gidiş: Almanya – Türkiye (İstanbul/Ankara) – Suudi Arabistan
Dönüş: Suudi Arabistan – Türkiye (İstanbul/Ankara) – Almanya şeklinde olacaktır.

3. Müddetli/ Süreli Uçuşlar

Gidişte uçağa Almanya’dan binip hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönüşte Türkiye’de kalmak isteyen hacı adayları, kayıt esnasında Almanya’ya kesin dönüş tarihini bildirmek şartı ile normal hac ücretine 100 Avro ilave ücret ödeyerek bu uçuş şeklini tercih edebileceklerdir. Kayıt esnasında dönüş tarihini bildirmeyen hacı adaylarının biletleri Almanya dönüşlü olarak kesileceği için, Suudi Arabistan dönüşü Türkiye’de kalan hacı adaylarının Almanya dönüş bileti olmayacaktır. Kayıt esnasında Almanya’ya dönüş tarihini bildiren hacı adaylarının Suudi Arabistan dönüşü Türkiye’de kalacakları süre 6 ayı geçmeyecektir.

4. Bağlantılı İstanbul Uçuşları (Yakını Almanya’dan katılacak)

Almanya’dan yakını ile hacca gitmek isteyen vatandaşlar, uçağa sadece İstanbul/Ankara Havalimanlarından binip dönüşte yine sadece Ankara/İstanbul Havalimanlarında ineceklerdir. Bu uçuş tipini seçen hacı adaylarının gidişte veya dönüşte Almanya bağlantıları (yakını) bulunmaktadır.

5. Bağlantısız İstanbul Uçuşları (Türkiye’den biniş - Türkiye'ye iniş)

Uçağa sadece Ankara/İstanbul Havalimanlarından binip dönüşte yine sadece Ankara/İstanbul Havalimanında ineceklerdir. Bu uçuş tipini seçen hacı adaylarının gidişte veya dönüşte Almanya bağlantıları (yakını) bulunmamaktadır.

6. Kısa Süreli Uçuşlar

Bu uçuş şeklini tercih eden hacı adayları sadece Almanya Frankfurt Havalimanı’ndan uçacaklar ve dönüşte yine sadece Almanya Frankfurt havalimanına ineceklerdir. Hacı adaylarımız, diğer havalimanlarında olduğu gibi evden havalimanına, dönüşlerde ise havalimanından evlerine ulaşımı kendi imkanları ile sağlayacaklardır.Bu uçuş tipinde kontenjan sınırlı olduğundan müracaat tarihi sırasına göre kayıt yaptıran kişiler sıra ile kabul edilecek, yedekte kalanlar ise, yer açılması durumunda kesin kayıt yaptırabileceklerdir.

Not:

Hacı adayları sefere hangi havalimanından başlarlar ise, dönüşte yine aynı havalimanına inmek zorundadır. Aynı dernekten kayıt olup birlikte gitmek isteyen hacı adayları aynı uçuş tipini seçmek zorundadırlar. Farklı uçuş şekli seçen hacı adayları aynı uçakta yer almaları mümkün olmayacaktır.
HAC ÜCRETLERİ 2 Kişilik Oda 3 Kişilik Oda 4 Kişilik Oda
Almanya'dan 6.100 € 5.400 € 4.950 €
Kısa Süreli 6.100 € 5.400 € 4.950 €
İstanbul'dan 5.950 € 5.250 € 4.850 €
Kurban bedeli hac ücretine dahildir.